Organizatorzy

Katedra Marketingu Usług
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
www.marketingowa.wzieu.pl
e-mail: marketingowa.wzieu@gmail.com
Agnieszka Smalec – tel. kom. 607-279-716

Komitet Organizacyjny Konferencji:

prof. zw. dr hab. Grażyna Rosa
dr Agnieszka Smalec – Przewodnicząca Komitetu
dr Urszula Chrąchol-Barczyk
dr Leszek Gracz