Tematyka

Podmioty rynkowe (i konsument) a nowe wyzwania - partnerstwo, komunikacja i zarządzanie, m.in.

 • znaczenie analiz rynku i badań marketingowych w ewoluującym otoczeniu,
 • partnerstwo na różnych szczeblach,
 • konsument na globalnym rynku,
 • kreowanie relacji z klientem w organizacjach,
 • rozwój nowych segmentów/pokoleń konsumentów,
 • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do kształtowania relacji,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • pracownik jako klient wewnętrzny
 • marketing partnerski i kreowanie lojalności z konsumentem,
 • zarządzanie sprzedażą
 • obsługa klienta,
 • rozwój narzędzi komunikacji marketingowej w różnych sferach (publicznej, społecznej i komercyjnej),
 • problemy komunikacji marketingowej na globalnym rynku,
 • partnerstwo i komunikacja ze społecznością lokalną,
 • internet i nowoczesne technologie wykorzystywane w komunikacji marketingowej,
 • zintegrowana komunikacja marketingowa,
 • strategiczne zarządzanie marką,
 • rola mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej.
 • smart city,
 • strategie miast i regionów.