Terminarz

14.07. 2019r. – termin nadsyłania formularza zgłoszeń udziału w konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą e-mail:
marketingowa.wzieu@gmail.com

27.07.2019r. – ostateczny termin nadsyłania artykułów pocztą e-mail, przygotowanego  zgodnie z  wymogami

31.07.2019r. – ostateczny termin uregulowania opłaty. Numer konta zostanie podany po zgłoszeniu

Koszt udziału w konferencji wynosi 1250 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają udział w obradach, publikację w czasopiśmie naukowym "Marketing i Zarządzanie" - dawnych Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (9 pkt.), wyżywienie, zakwaterowanie (2 noclegi
w pokoju dwuosobowym) oraz imprezy towarzyszące.

Wysokość opłaty za samo opublikowanie (bez udziału w konferencji) artykułu wynosi 750 zł.

Przyjęcie artykułu do druku uzależnione będzie od przygotowania artykułu zgodnie z wymogami edycyjnymi (według szablonu), pozytywnych opinii recenzentów oraz uiszczenia w terminie opłaty konferencyjnej


Każdy uczestnik może opublikować (jako autor lub współautor - chyba że jest to artykuł obcojęzyczny) wyłącznie jeden artykuł naukowy.

Preferowane artykuły w języku obcym.